⚪️Sau một khoảng thời gian “tạm” xa cách, chúng mình chính thức gặp lại nhau từ ngày 06.10.2021 tại: 𝟏𝘀𝘁 𝗙𝗹𝗼𝗼𝗿 – 𝟐𝟐𝟔/𝟒𝟏, 𝗟𝗲 𝗩𝗮𝗻 𝗦𝘆,𝐖𝐚𝐫𝐝 𝟏, 𝗗.𝐓𝐚𝐧 𝐁𝐢𝐧𝐡, 𝗛𝗖𝗠.
* Thời gian hoạt động: 10:00AM – 7:00PM
▫Rất nhiều items xinh xắn đang đợi các các bạn “rinh” về. Kudo mong gặp các bạn, cùng ghé qua với tụi mình nhé!
▫Các cửa hàng và nhân viên Kudo đều được trang bị đầy đủ những biện pháp cần thiết và tuân thủ quy tắc 5k để đảm bảo môi trường mua sắm an toàn cho các bạn của Kudo.
SEE YOU SOON😘
➖
Facebook Comments